Psychoterapeutický výcvik E-clinic

Nyní probíhají dva běhy výcviku. Další běh budeme otvírat na podzim 2024.

Zájemci zasílejte nám motivační dopis a životopis včetně dosaženého vzdělání na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví

Odborná garance: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Název vzdělávacího programu: Program v integrativní psychoterapii pro zdravotnictví se zaměřením na komplexní interdisciplinární léčbu. 

Plánované zahájení: podzim 2024. 

Cíl komplexního vzdělávacího programu: Cílem komplexního vzdělávacího programu je odborná způsobilost zaměřená na komplexní, interdisciplinární léčbu psychických poruch, včetně poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění. Program vychází z analýzy současných potřeb odborných psychoterapeutických intervencí v oblasti zdravotnictví, kde narůstá incidence anxiozních a depresivních poruch i poruch příjmu potravy v kombinaci s dalšími psychickými poruchami zvláště v adolescenci. Důraz je kladen na doplnění potřebných znalostí a dovedností zvláště pro interdisciplinární práci a komunikaci v práci s jednotlivci i skupinami. Zdůrazňujeme širší, psychosomatické pojetí, psychoterapeutický komplexní přístup a schopnost práce v multidisiplinárním týmu, který zároveń přispívá k destigmatizaci ev. kvalitní, odborné prevenci v oboru. Integrativní psychoterapie vyžaduje flexibilitu terapeuta v různých rovinách terapie. Cílem komplexního vzdělávacího programu je také naučit terapeuty volit a používat různé strategie a techniky dle konkrétních potřeb klientů. O integrativní psychoterapii se také hovoří jako o „tailored“ neboli „šité na míru“. Terapeut konceptualizuje klinický případ – integruje hypotézy, dovednosti a techniky z pohledu různých teoretických perspektiv – vytváří plán terapie s ohledem na individuální potřeby klienta. Důraz je kladen na různé roviny a jejich odlišnosti jako např. komunitní sezení, skupinové sezení a možné linie jako např. práce s terapeutickým deníkem či nácviky dovedností především během sebezkušenostní skupiny. Frekventatné objevují jejich možnosti a zároveň i omezení ve skupině v průběhu vlastní výcvikové terapie.

Pro koho je určen: Akreditovaný výcvikový program je určen pro lékaře základních oborů specializačního vzdělávání, psychology ve zdravotnictví, klinické psychology, adiktology, všeobecné sestry, dětské sestry. Pracovníkům v pomáhajících profesích, či studentům zdravotnického, či humanitního zaměření. Podmínkou přijetí je věk 22 let, motivovanost pro výcvik, test a zkouška z psychopatologie a přehledu o psychoterapii. Absolvování přijímacího pohovoru u výcvikových lektorů.

Podrobné informace o podmínkách vzdělání a možnostech jeho uplatnění ve Vaší praxi naleznete na: http://www.psychoterapeuti.cz/pro-odborniky/schvalovani-vzdelavacich-programu

 Průběh:

  • Sebezkušenostní a teoretická část je naplánována na 3 roky. Povinné supervize se absolvují po ukončení sebezkušenostní skupiny.

  • 300 hodin sebezkušenosti. Setkávání sebezkušenostní skupiny proběhnou v prostorách E-clinic z.ú. v Praze v rámci prodloužených víkendových bloků.

  • 120 hodin teorie. Teorie probíhá online, a to vždy v pátek a sobotu v rámci tří bloků za rok.

  • 100 hodin supervize. 60 hodin skupinové supervize, 40 hodin individuální supervize, 30 % je možné absolvovat u schválených externích supervizorů.
Následující běh:
Plánované zahájení III. běhu je na podzim 2024. Sebezkušenostní část povedou Mgr. Jan Kulhánek (klinický psycholog a psychoterapeut) a Mgr. Václava Jančová (psycholožka a psychoterapeutka), oba mají dlouholetou praxi v oblasti psychosomatiky i PPP, pracují s dětmi i dospělými.

 Cena výcviku:

  • Cena sebezkušenosti a teorie: 34 500 Kč/rok
  • Cena supervize: 300 Kč/1 účastník/1 hod.
  • Poplatek za vstupní pohovor: 500 Kč

 

Go to top