Psychoterapeutický výcvik E-clinic

Nyní probíhají dva běhy výcviku. Další běh budeme otvírat na podzim 2024.

Zájemci zasílejte nám motivační dopis a životopis včetně dosaženého vzdělání na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví

Odborná garance: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Název vzdělávacího programu: Komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví se zaměřením na interdisciplinární léčbu psychosomatických syndromů včetně poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění.

Plánované zahájení: podzim 2024. 

Cíl komplexního vzdělávacího programu: Absolventi získají odbornou způsobilost v psychoterapii (se specializovaným zaměřením na komplexní, interdisciplinární léčbu psychosomatických symptomů a poruch v kontextu psychodynamické problematiky). Program vychází z analýzy současných potřeb léčby těchto potíží v oblasti zdravotnictví, kde na poli psychosomatiky narůstá podíl poradenství včetně zaměření na zdravou životosprávu bez dostatečných znalostí a sebezkušenosti v psychologicko-psychiatrické problematice.

Program (300 hodin sebezkušenosti, 120 hodin teorie a 100 hodin supervize) doplní současné dosud dostupné vzdělávání odborníků podílejících se na terapii v uvedené oblasti, kde chybí v klinické výuce pro praxi důležitá sebezkušenostní, psychoterapeutická a supervizní část, která je v zahraničí podmínkou pro odbornou zdravotnickou práci v této oblasti.

Akreditovaný výcvikový program je určen pro psychology, psychiatry se zaměřením na širokou škálu poruch příjmu potravy a jejich somatických i psychiatrických komorbidit, výživové specialisty s VŠ vzděláním, pro další odborné pracovníky. Důraz je kladen na doplnění potřebných znalostí a dovedností pro účinnější interdisciplinární práci.

Podrobné informace o podmínkách vzdělání a možnostech jeho uplatnění ve Vaší praxi naleznete na: http://www.psychoterapeuti.cz/pro-odborniky/schvalovani-vzdelavacich-programu

Zdůrazňujeme širší psychosomatické pojetí, psychoterapeutický integrativní přístup pro práci v multidisciplinárním týmu a současně také podporující destigmatizaci a prevenci v oboru.

 Průběh:

  • Skupina cca 1 x za 14 dní ve večerních hodinách. 

    Teoretické přednášky budou probíhat formou víkendových bloků 4 x ročně.

  • Vše na adrese E-clinic, Olšanská 5, Praha 3. V případě omezení setkávání v nouzovém koronavirovém stavu, probíhají skupiny online.

 

Cena výcviku:

  • Sebezkušenostní a teoretická část naplanována na 3 roky.
  • Cena: 34 500 Kč/rok
  • Povinné supervize v rozsahu 100 hodin se absolvují po ukončení sebezkušenostní skupiny. Cena supervize: 300 Kč/1 účastník/1 hod.
  • Poplatek za vstupní pohovor 500 Kč

 

Go to top