Rodiče a blízcí (7)

Kdy pustit dítě ze silného ochranného objetí? Kdy si říct, že záchrana rodiny má přednost před záchranou jejího nemocného člena? Co se stane, když ubereme na pozornosti, kterou věnujeme PPP? 

Jakmile si rodina uvědomí, že na problém sama nestačí a že je připravená přivolat na pomoc odborníky, objeví se otázka – Kde pomoc hledat, na koho se obrátit a jak vybrat skutečně dobrého odborníka? Při surfování internetem nalezneme zpravidla několik cest a forem terapie či podpory.

V rodině se vedle poruchy příjmu potravy usídlí také balík pocitů a nálad. Mezi nejčastější patří pocity viny a selhání.

Rodiče si často nevědí rady jak řešit problém, který rodinu zasáhne. Mají sklon si vyčítat, že nedokážou svému dítěti i celé rodině pomoci a také se obviňují. 

Rodiče se často cítí ztraceni v komunikaci se svým dítětem, které trpí poruchou příjmu potravy. V rodině se tento problém postupně dostává do popředí a může být až ústředním tématem každodenních hovorů. 

Pro rodiče, jejichž dcera (nebo syn) trpí poruchou příjmu potravy, je nesmírně zatěžující a frustrující, musejí-li přihlížet tomu, jak se jejich potomek dobrovolně a zcela nelogicky poškozuje. 

Go to top