Přejídání je často reakcí na různé životní problémy. Tyto problémy se mohou vztahovat k přijímání potravy stejně tak jako k jiným stránkám života, jakými jsou práce, rodina, přátelé a podobně. Je důležité, abyste si našly strategii, jak rozpoznat problémy, jak je označit a jak je řešit jinak než jídlem. Rozpoznat problém je někdy lehké, jindy obtížnější. Můžete být nervózní a cítit se nešťastná a víte, že jste blízko k přejídání. Je jednoduché označit v takových případech za problém potřebu se přejíst, zatímco skutečným problémem je to, co vám způsobilo, že jste znepokojena nebo depresivní. Pro mnohé lidi je potřeba se přejíst automatickou odpovědí na jakýkoliv problém. Když se taková potřeba objeví, je důležité si položit otázku: "Proč mám teď' potřebu se přejíst?" ,"Co je tím problémem, který je skryt za tímto pocitem?" 

Je důležité, abyste se pokusili rozpoznat, co je základní problém! Jestliže se vám to povede, budete v situaci, kdy se můžete s problémem vypořádat a tak se potom automaticky nebudete přejídat. Následující kroky vám mohou pomoci vypořádat se s problémem. 


Pět kroků v řešení problému

  1. Popište problém, jak nejlépe umíte na váš záznamový list. Jestliže existuje více než jeden problém, pokuste se je rozdělit a potom pracovat s každým zvlášť.

  2. Vytvořte tolik řešení problému, kolik jste schopni vymyslet. Můžete být zcela bez zábran, protože potřebujete vidět všechna možná řešení.

  3. Zabývejte se každým z možných řešení a přemýšlejte o jeho důsledcích, to znamená, čeho všeho by se to týkalo, zda by se to dalo zrealizovat a jestli by to bylo účinné.

  4. Vyberte si to, co podle vás vypadá, jako nejlepší řešení, nebo kombinace řešení a vyzkoušejte je.

  5. Na konci dne si zopakujte, co se stalo, a uvažte, zda vaše řešení bylo účinné. Jestliže to nefungovalo tak, jak jste předpokládali, pokuste se přemýšlet, co byste mohli udělat, abyste dosáhli lepšího výsledku.

Řešení problému, tak jak jsme ho tu popsali, může vypadat poněkud komplikovaně. Nicméně je to vysoce účinná technika a s trochou praxe ji můžete užívat poměrně snadno. 


Problémy s depresí

Občas jsou lidé tak depresivní, že nejsou schopni nic dělat. Nemohou pořádně spát, celý den se cítí unaveni a zcela bez energie, vůbec se nemohou soustředit, protože jsou plni pesimistických myšlenek. V důsledku toho nejsou schopni pracovat a zdá se jim, že život nemá žádnou cenu. Jestliže se trvale cítíte takto depresivní, je důležité, abyste si co nejdřív zašly promluvit se svým lékařem nebo terapeutem. Pokud to uděláte, může vám to pomoci, vaše nálada se zlepší a budete schopni užívat tento manuál a vypořádat se svými problémy s jídlem. 


Problémy spojené s tím, že se cítíte tlustá/ý

Je běžné, že osoby mající problémy s jídlem, říkají, že se cítí tlusté a že tento jejich pocit je nutí držet dietu, ale současně v nich pocit tloušťky vyvolává úzkost, kterou se snaží zajíst. Pokaždé, když budete mít pocit, že jste tlustá/ý, označte si to na svůj záznamový list. Objevíte, že tento pocit vzniká ve všech možných situacích, některé z nich se přímo vztahují k jídlu (např. po snědení nějakého pokrmu) nebo k vaší postavě (např. když si oblečete těsné oblečení nebo jdete na večírek se štíhlou přítelkyní). Ale mnohé z těchto pocitů nemají nic společného s jídlem.

Nakonec můžete zjistit, že podobně jako i u ostatních osob majících problémy s jídlem, i pro vás "cítím se tlustá/ý" je automatická odpověď' na každou negativní emoci. Můžete se pouze cítit "špatně" a vy to ihned proměníte na: "cítím se tlustá/ý". Ale je mnoho událostí nebo okolností, které mohou být odpovědí na to, že se cítíte špatně a ty by měly být rozpoznány, pojmenovány a vyřešeny. 

Jedna z možností, jak to udělat, je vždy zaznamenat na váš záznamový list,  když se cítíte tlustá/ý a položit si otázku : "Co je tím skutečným problémem, kvůli kterému se cítím špatně?" Když tento problém zjistíte, máte možnost přemýšlet o vhodných řešeních. Viz výše Pět kroků k řešení problémů.


Problémy spojené s přípravou a podáváním jídla druhým 

Připravovat jídlo pro přátele nebo příbuzné a jíst s nimi může být příjemná zkušenost, ale pro ty, co mají poruchu příjmu potravy, to může být noční můra. Příčinou zmatku a úzkosti může být celá řada. Může se stát, že vám vyvstane celá řada otázek: "Co budu vařit?", "Jaké množství jídla mám připravit?", "Mám každému nandat jídlo nebo si má každý nandat sám?", "Jak velké porce mám servírovat?", "Mám jim nabízet, aby si přidali a pokud ano, jak moc je mám nutit?", "Co mám dělat se zbytky jídla?"
Všechny tyto otázky mohou být problémem, který potřebuje vyřešit.

Pomoci by vám mohly dva obecné principy:

  1. Za prvé, pokuste se vyhnout všemu, co by vám mohlo způsobit potíže. Např. pokud připravujete speciální jídlo o třech chodech, což zahrnuje tradičně také dort, který pro vás znamená problém, co kdybyste místo toho připravili ovocný salát. A jestliže je pro vás těžké ubránit se zbytkům jídla, zařiďte, aby je odstranil někdo jiný, nebo pokud to nejde, vyhoďte je, nebo zamrazte.

  2. Za druhé, je dobré přijmout obecné pravidlo "jednejte s druhými tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi". Znamená to, že například druhým nevnucujete jídlo a dáte jim, co největší možnosti výběru. Shrnutí čtvrté kapitoly

Než přistoupíme k dalšímu kroku, položte si následující otázky:

  • Zjistil/a jsem, které problémy mne rozrušují (tzn., že jsem smutná/ý, úzkostná/ý, zlostná/ý) nebo způsobují, že mám chuť se přejídat, a zapsala jsem si je?

  • Použil/a jsem techniky řešení problému, jako způsobu, jak se účinně se svými problémy vypořádat?

  • Zjistil/a jsem, že pokud si problém napíšu a pokusím se ho řešit, jsem v některých případech schopna/schopen vypořádat se s obtížemi, které v minulosti vedly k přejídání?


Pro stránky www.healthyandfree.cz text upravila Mgr. Tereza Štěpánková.

 

Go to top