Jak léčba probíhá (2)

Intenzivní práce s klientkami s poruchami příjmu potravy a možnost sledovat jejich opakující se úzkost z každého jídla konfrontují terapeuty se závažností tohoto psychosomatického symptomu. Tam, kde jiní lidé v rámci denního programu a shonu pozorností utkví spíše jen výjimečně – tedy u jídla – je u pacientek vázáno mnohdy až sto procent energie, pozornosti, myšlenkových aktivit a prožívání.

„Je třeba uvědomit si, že porucha příjmu potravy není zlozvyk ani rozmar. Jelikož jde o psychickou poruchu, apelování na zdravý rozum a vůli takto postiženého člověka,  nemá žádný smysl. Jediným efektem takového úsilí jsou konflikty, které dále zhoršují vzájemné vztahy. Nemocní jsou psychicky i somaticky ohroženi, a proto potřebují péči lékaře.

Go to top