Učitel (7)

Tradiční dělení PPP na mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání už nestačí. Objevují se nové formy, z nichž některé se vyskytují především ve skupině dospívajících. Jednou z nejnebezpečnějších je drunkorexie. 

Co může udělat pedagog a kde jsou jeho hranice? Pedagog si může především všimnout. 

Učitel může být osobou, ke které žáci chovají důvěru, vnímají ho jako člověka, kterém se mohou svěřit se svým problémem a požádat ho o radu nebo pomoc. 

Primárně preventivní program je nedílnou součástí výchovně vzdělávacích možností ve škole. 

Co dělat, když žák trpí PPP, jak vybrat preventivní program ve škole.

Go to top