Konference o poruchách příjmu potravy 2017

9.-10.6. 2017 se na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze uskuteční 11. ročník mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy.

Pořadateli konference jsou Psychiatrická klinika  1. LF UK a VFN, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a  E-clinic, z.ú. Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocena kredity pro všechny spolupracující profese. Konference je určena především pro odborníky v prevenci a léčbě poruch příjmu potravy. 

Všechny informace a program naleznete na stránkách E-clinic, z.ú. 

Go to top