Doplnili jsme nové články a materiály do rubriky pro učitele. Najdete zde doporučení, jak vybrat preventvní program ve škole, co dělat, když žák trpí poruchou přjmu potravy, co je v kompetenci školy, jak je možné pomoci a jaké jsou hranice této pomoci.

Přejít do rubriky pro učitele

Go to top