Denní stacionář pro PPP přijímá nové pacienty

Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze nabírá nové pacienty. Více informací na FB stránkách stacionáře.

 

 

 

Go to top