PhDr. L. Vlček Pelková, PhD.

PhDr. L. Vlček Pelková, PhD.

Případ úspěšné léčby mentální anorexie

Kazuistika dokumentuje průběh léčby mladé ženy s mentální anorexií s cílem poukázat na dobrý efekt kombinace různých terapeutických postupů. Léčebný pobyt proběhl na Denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Účastnil se jej tým odborníků : psychiatři, psychologové, režimová sestra. Terapeutický proces byl kombinací několika přístupů: kognitivně - behaviorálního, dynamicky orientovaného, podpůrných terapeutických technik (arteterapie, relaxace). Těžiště bylo především v komunitní a skupinové formě práce, v kritických bodech léčebného procesu jsme s pacientkou pracovali též individuálně a bylo uskutečněno sezení s rodinou.

Obnova a získávání emočních kompetencí u pacientek s PPP

Intenzivní práce s klientkami s poruchami příjmu potravy a možnost sledovat jejich opakující se úzkost z každého jídla konfrontují terapeuty se závažností tohoto psychosomatického symptomu. Tam, kde jiní lidé v rámci denního programu a shonu pozorností utkví spíše jen výjimečně – tedy u jídla – je u pacientek vázáno mnohdy až sto procent energie, pozornosti, myšlenkových aktivit a prožívání.

Go to top