Výzkumy ukazují, že zvracením se jedinec dokáže zbavit jen části přijaté potravy. Až polovina nebo i více kalorií se ukládá nebo je zpracována na běžný provoz organizmu.

Při velkých záchvatech přejídání, kdy dochází k příjmu až několika tisíc kilokalorií, je tedy energetická bilance výrazně plusová, což vede k nárůstu hmotnosti (případně nedochází k žádanému hubnutí), jedinec se ocitá v začarovaném kruhu, kdy se snaží o redukci hmotnosti, zvrací nadále a přestává být postupně schopen regulovat množství snědeného jídla. Přidávají se otoky, které subjektivně i zcela viditelně zvyšují dojem odulosti. Navíc může dojít k metabolickému rozvratu a dalším změnám v trávení, které negativně ovlivní tvar těla i hmotnost ke stále větší nespokojenosti pacientky.

Go to top